Zainteresovan/a sam za sledeće usluge…
Hvala što ste nas kontaktirali. Potrudićemo se da vam odgovorimo u što kraćem roku.
Ups! Nešto nije u redu prilikom slanja obrasca.

Potrebe publike kao središte PR aktivnosti u 2023. godini

Potrebe publike kao središte PR aktivnosti u 2023. godini

Odnose sa javnošću mnogi doživljavaju kao nešto što je u potpunosti oprečno novinarstvu i što se kosi sa osnovnim etičkim načelima ovog poziva, navodeći kako se na kraju nalazi privatni interes preduzeća koji kontrira javnom interesu.

Ovu tezu donekle podržava i teorija žurnalizma i postojeće analize tržišta, te je prilično mnogo primera loše prakse koji svedoče o okupaciji javnih glasila zakupljivanjem medijskog prostora.Transformacija medija dovela je do ekspanzije komercijalnih sadržaja što se može posmatrati iz mnogo različitih uglova. Jedna od pozitivnih posledica jeste ta da je dobar sadržaj pronašao mnogo brži put to publike i samim tim da je vrednost objave koja odgovara na osnovne funkcije medija (informisanje, edukacija i zabava) mnogo veća. Baš iz tog razloga, otvorene su brojne mogućnosti za još bolju saradnju PR stručnjaka i novinara, zarad pozitivne promene i dobrih rezultata.

Svrha svih sadržaja jeste informisanje. Ni savremeno doba čija je jedna od glavnih odlika njihov veliki broj, nije uspelo da promeni nezamenjivu vrednost aktuelne i potpune informacije. Iz tog razloga, u srži svake PR strategije trebalo bi da postoji i javni interes. Vreme je da ostavimo u prošlosti suvoparna saopštenja za javnost koja sadrže pregršt informacija koje nikome nisu interesantne. Na ovaj način došlo je do gomilanja nerelevantnih vesti u medijima, te javnost, prepoznajući ovaj uticaj, sve manje poverenja poklanja tradicionalnim kanalima i okreće se novim načinima informisanja. Zato, potrebno je dobro osluškivati publiku i njihove želje i voditi računa i o formi, ali i o suštini sadržaja, znajući da je javnost najstroži sudija čije se poverenje mora zaslužiti.

Ovo nas dovodi do još jednog značajnog trenda u odnosima sa javnošću. Gotovo sva velika istraživanja medija i njihovog uticaja svedoče o sve manjem uticaju štampanih medija i radija, padu (i dalje izrazito visoke) gledanosti televizije, ali i o tome koliko sve više mladih kao glavni kanal komunikacije izdvaja društvene mreže. Ovi trendovi, koji će se po svemu sudeći nastaviti i u tekućoj godini, definitivno ne označavaju kraj velike vladavine medija. Sa druge strane, sadržaj medija moraće da se prilagodi višedimenzionalnosti koju savremena publika traži.

Samim tim, tradicionalni tekstualni formati i sve ono što se od davnina koristilo kako bi vaša kompanija bila vidljivija u medijima, prestaju da budu atraktivni. Sadržaj danas mora da prenese informaciju tako da je publika i vidi, i čuje i doživi. Za ovo su vrlo korisne društvene mreže i od moći ove vrste medija ne treba bežati, naprotiv. Razumevanje navika mlađih generacija i načina na koji oni konzumiraju različite vrste sadržaja biće od velike važnosti u godinama koje slede, pa je važno i da vaša PR strategija bude “instagramična”.

Za odnose sa medijima, verovatno najvažniji su ipak lični kontakti, koje je neophodno negovati. Bez obzira na to što zvuči prilično jednostavno, negovati jasnu i iskrenu komunikaciju sa novinarima, bila je i biće najbolja PR strategija. PR i novinarstvo su dve komplementarne profesije i garant za dobro poslovanje i jednih i drugih jeste dobra i dugoročna saradnja.

Ova godina nam donosi nesumnjivo mnogo toga kada su u pitanju odnosi sa javnošću. Čini se da se društvene teme vraćaju na velika vrata, bilo da su u pitanju štampane ili virtuelne stranice. U narednom periodu biće bitno pronaći svoje mesto i prilagoditi se osetnoj zasićenosti tržišta od klasičnog PR sadržaja.

Za Marketing mrežu tekst napisala: Katarina Mirosavljević, Junior PR Executive, Smartpoint Adria

Foto: Unsplash

Sarađujte sa nama!