WhenItsOnItsOn

DIGITAL

Kampanja WhenItsOnItsOn usmerena je na edukaciju mladih ljudi i žena o posledicama nezaštićenog seksa. Kampanja za mlade obuhvata 8 edukativnih video spotova koji se tokom cele 2016. godine objavljuju na Facebook-u i YouTube-u. Ovi video spotovi snimani su u realnim uslovima i otkrivaju sve zablude koje devojke imaju u vezi sa seksom kada momci nisu prisutni i obrnuto. Dvogodišnje istraživanje na kome je kampanja bazirana otkriva iznenađujuće nizak nivo znanja o seksualno prenosivim bolestima (SPB), neželjenoj trudnoći i stavovima suprotnog pola o seksu.