Nordeus Employer branding kampanja

PUBLIC RELATIONS

Na tržištima cenralne i istočne Evorpe, Smartpoint je organizovo nekoliko Employer branding kampanja za kompaniju Nordeus koje su bile implementirane kroz tradicionalni PR i podršku tokom velikihmeđunarodnih konferencija za developere i gejmere. Cilj ovih projekata je bio predstavljanje kompanije Nordeus kao respektabilnog i poželjnog poslodavca iz Srbije što je, pored organizacije i praćenja i izveštavanja o samim aktuelnostima sa konferencija, izvedeno i organizacijom intervjua Nordeusovih predstavnika sa vodećim medijima koji prate industriju igara, kao i radom na stručnim člancima i tekstovima objavljenim na relevantnim portalima i magazinima. Do sada je Smartpoint sa Nordeusom učestvovao na White Nights konferenciji (Moskva, Rusija), Game Industry konferenciji (Poznan, Poljska), Games Gathering konferenciji (Kijev, Ukrajina), a nezavisna employer branding kampanja implementirana je i u Češkoj i Slovačkoj.