Saradnja sa kompanijom NVIDIA na ex-YU tržištu započeta je 2005. godine i zasniva se na pružanju usluga kontinuirane PR podrške.  Kao dokaz kvaliteta stoji činjenica da je Smartpoint najstarija agencija sa kojom sarađuje kompanija NVIDIA na Evropskom tržištu.  Od tada do danas, Smartpoint je realizovao mnoge uspešne projekte, a po već utvrđenoj komunikacionoj strategiji, kroz tradicionalni PR, sample management i event management, već godinama održava reputaciju kompanije NVIDIA na domaćoj medijskoj sceni.

 

Od 1993. NVIDIA je pionir umetnosti i nauke u vizuelnom računarstvu. Tehnologije kompanije NVIDIA transformišu svet displeja u svet interaktivnih otkrića za sve, od gejmera do naučnika i od krajnjih kupaca do koporacija. Više informacija možete naći na http://nvidianews.nvidia.com i http://blogs.nvidia.com.