Fresenus Medical Care Srbija (FMCS) je deo poslovne grupacije Fresenius Medical Care (FME) iz Nemačke, sa poslovnim statusom domaćeg proizvođača potrošnog materijala za hemodijalizu i ponuđačem usluge hemodijalize u sopstvenim specijalnim bolnicama (provajding usluge hemodijalize), što FMCS čini najznačajnim partnerom u snabdevanju dijaliznih pacijenata u Srbiji sa potrošnim materijalima, opremom, uslugama, kao i različitim servisima u vezi sa potrebama dijalize. Izuzev fabrike u Vršcu, kompanija Fresenius je od 2007. godine prisutna i sa Nephocare bolnicama, koje pružaju usluge dijalize pacijentima u Srbiji.

 

Saradnja sa kompanijom Fresenius je uspostavljena početkom 2017. pružanjem usluga iz oblasti PR-a, istraživanja tržišta i konkurencije, brand assessment-a, digitalnih komunikacija, kao i organizacijom prodajnih treninga za zaposlene ove kompanije.